Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.dewoudfennen.nl

Sauna Woudfennen B.V. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Wellness & Beauty de Woudfennen, verleent u hierbij toegang tot www.dewoudfennen.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

 

Wellness & Beauty de Woudfennen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Wellness & Beauty de Woudfennen spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wellness & Beauty de Woudfennen.

 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Wellness & Beauty de Woudfennen.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wellness & Beauty de Woudfennen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wellness & Beauty de Woudfennen.

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wellness & Beauty de Woudfennen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd